Meble do pokoju dziecięcego - MebleDzieciece.eu

Zwroty i reklamacje

 

ODSTĄPIENIE

 

 • Zgodnie z ustawą z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Konsument powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz zwrócić zamawiany towar do Magazynu. W celu realizacji prawa Konsument może skorzystać z formularza zamieszczonego do umowy sprzedaży, jak również umieszczonego na stronie internetowej Sprzedawcy www.mebledzieciece.eu. Termin uważa się za zachowany jeżeli Konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu w formie pisemnej na adres Sprzedawcy najpóźniej w ostatnim dniu 14 dniowego okresu. Sprzedawca po wpłynięciu oświadczenia o odstąpienia potwierdzi niezwłocznie wpływ przez wysłanie informacji na adres poczty internetowej Konsumenta.

 • Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy nie przysługuje jeżeli:

a) zawarto umowę o świadczenie usług i została ona w pełni wykonana za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że utraci prawo odstąpienia od umowy po jej wykonaniu;

b) przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 • Po otrzymaniu oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni dokona zwrotu zapłaty za towar wraz z kosztami dostarczenia towaru przy użyciu tego samego sposobu zapłaty co Konsument. Jeżeli jednak Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 • Towar powinien być zwrócony w stanie nienaruszonym poza śladami korzystania z towaru w sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Bezpośredni koszt zwrotu towaru ponosi Konsument, chyba że ze względu na jego charakter nie można go odesłać w zwykły sposób pocztą, zwrot związany jest z niezgodnością towaru z zamówieniem lub w przypadku dostarczenia Konsumentowi produktu uszkodzonego.

 

 

REKLAMACJE I GWARANCJA

 

 • Sprzedawca jest zobowiązany do wydania towaru bez wad, co oznacza, że towar nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany, oraz gdy jego właściwości odpowiadają właściwościom cechującym towar tego rodzaju. W przypadku indywidualnego uzgadniania właściwości towaru domniemywa się, że jest on zgodny z umową, jeżeli odpowiada podanemu przez Klienta opisowi lub ma cechy okazanej próbki albo wzoru, a także gdy nadaje się do celu określonego przez Klienta przy zawarciu umowy, jak i została wydana w stanie zupełnym. Wadą jest także nieprawidłowe zamontowanie lub uruchomienie jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę.

 • Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Klientowi pod warunkiem zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od jej wykrycia w przypadku konsumenta i niezwłocznie w przypadku przedsiębiorcy.

 • Reklamacje mogą być przesyłane w formie pisemnej na adres Sprzedawcy wskazany w umowie, a także na adres e-mail: handel@mebledzieciece.eu

 • Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

 • W przypadku kiedy będzie konieczne odesłania towaru do Sprzedawcy, Sprzedawca poinformuje Klienta o tym w terminie do 14 dni od zgłoszenia reklamacji. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę Klient powinien wtedy dostarczyć reklamowany produkt lub produkty oraz jeżeli to możliwe dowód zakupu tego produktu (produktów) do Sprzedawcy wraz z opisem reklamacji.

 • Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie wymienił rzeczy na wolną od wad lub nie usunął wady.

 • Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 • Meble sprzedawane pod marką BabyBest (wyprodukowane przez spółkę Best Price Product) posiadają 36-miesięczną gwarancję, natomiast meble pozostałych producentów 24-miesięczną gwarancję. Szczegóły udzielonej gwarancji znajdują się w dokumencie gwarancyjnym załączanym do przesyłanego towaru.

 • Roszczenia z rękojmi przysługują Konsumentowi niezależnie od roszczeń przysługujących z gwarancji.

 

do góry
Szablony Shoper Modern™ od GrowCommerce
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl